Ochrana skládek dřeva insekticidy 2022 Tisk
Napsal uživatel Hubert Plaček   
Neděle, 03 Duben 2022 09:43

Ochrana skládek dřeva insekticidy 2022


V souvislosti s výhledem průběhu povětrnostních podmínek, lze předpokládat, že i v letošním roce se projeví vliv nedostatku vodních srážek a vyšší předpokládané teploty, zejména v jarním a začátku letního období na zvýšeném výskytu podkorního a kortikolního hmyzu prakticky ve všech oblastech s převahou smrkových a borových porostů. Je proto potřebné se již v tomto období věnovat přípravě ochraně dřeva před napadením a sledování vývoje klikoroha v ohrožených porostech.

Asanace dřeva  použitím dostupných insekticidů :

V letošním roce byly vyřazeny z prodeje dosud používané insekticidy s ú.l. alphacypermethrin - Vaztak Active, Alfametrin ME a zejména insekticidní sítě Storanet se stejnou účinnou látkou. Přípravky Vaztak Active a Alfametrin ME a sítě Storanet a jejich použití je povoleno pouze do spotřebování starých zásob a to do 7.12.2022.  Na trhu již nejsou nově dostupné.

K použití v LH jsou v podstatě schváleny a dostupné na trhu následující insekticidy:

Dinastia  ú.l. deltamethrin nebezpečný pro včely

Forester ú.l. cypermethrin zvláště nebezpečný pro včely

 

Tabulka možného použití uvedených přípravků v koncentracích a cenách aplikace

 

Ekonomika použití jedotlivých insekticidních přípravků na ochranu lesa
Kortikolní hmyz ( Klikoroh borový )
Přípravek Obsah účinné látky Cena za 1l [Kč] Kortikolní hmyz ( Klikoroh borový )
Použití Koncentrace [%] dávka do 10 l jíchy [ml] cena přípravku v 10 l jíchy [Kč]
Forester 100g Cypermethrin 965 10-20 ml postřik.  Kapaliny / stromek 2,0 200 193,0

Decis Mega

Decis Protech

50 g Deltamethrin Nejsou na trhu 1x postřik.  Kapaliny / stromek 0,25 25
1 x, máčení 20 l/1000 sazenic 2 200
Dinastia 50 g Deltamethrin 1 555 1x postřik.  Kapaliny / stromek (kurativní) 0,25 25 38,9
1x postřik.  Kapaliny / stromek (prevence) 1 50 155,5

 

Podkorní hmyz (kůrovci)
Přípravek Obsah účinné látky Cena za 1l [Kč] Podkorní hmyz (kůrovci)
Použití Koncentrace [%]

dávka do 10 l jíchy [ml]

cena přípravku v 10 l jíchy [Kč]
Forester 100g Cypermethrin 965 5 l postřikové kapaliny/m3 dřeva 1,0 100 96,5

Decis Mega

Decis Protech

50 g Deltamethrin Nejsou na trhu preventivně, postřik 1x 0,25 25
postřik kurativní, asanace 0,5 - 0,8 20 - 50
Dinastia 50 g Deltamethrin 1 555 preventivně, postřik 1x 0,25 25 38,9
postřik kurativní, asanace 0,5 - 0,8 20 - 50 77,8 - 116,6

 

Dalším možným a velice efektivním způsobem ochrany napadených skládek dřeva je využití schválené technologie Mercata - využití netkané textilie překrytím skládky po ošetření dřeva schválenými insekticidy v případě, že dřevo nebude zavčas odvezeno ke zpracování. Tato technologie je vhodná pro ošetření menších skládek.  Kontaminovaný hmyz z takto ošetřené skládky a po překrytí textilií neunikne do vnějšího prostředí a po čase uhyne uvnitř skládky. Není ohrožena necílová populace hmyzu, který dosedá na takto ošetřenou skládku.

Jako nejvhodnější přípravek lze doporučit přípravek Dinastia – cena, výkon, koncentrace, včely – viz. tabulka a vydaný seznam POR 2022

 

Aktualizováno Pátek, 29 Duben 2022 08:19